Điều khoản dịch vụ TDTC này đã được xây dựng trên cơ sở tham chiếu từ chính sách bảo mật, được gọi chung là “Thỏa thuận”, cấu thành thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa hội viên và chúng tôi, nhằm đảm bảo quyền lợi xác đáng cho cả hai bên.

Quan trọng:  Vui lòng xem lại Chính sách mảo mật trước khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận.

1. Chấp nhận và sửa đổi điều khoản dịch vụ TDTC

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản dịch vụ hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận, bạn nên rời trang ngay lập tức.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau 1 ngày kể từ ngày được công bố hoặc sớm hơn nếu có yếu tố pháp lý ảnh hưởng. Bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khoảng thời gian đó được coi là chấp thuận với các sửa đổi.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo bản thân phải nắm được các điều khoản dịch vụ và điều kiện hiện hành chính xác của Thỏa thuận và chúng tôi khuyến khích mọi người dùng nên kiểm tra Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư thường xuyên.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng phiên truy cập của người dùng bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của đội ngũ kĩ thuật và vì bất kỳ lý do nào có thể bao gồm. Nhưng nếu việc này xảy ra do nhầm lẫn và gây thiệt hại cho người dùng, chúng tôi sẵn sàng đền bù thỏa đáng.

2. Các hoạt động bị cấm

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý không và không cho phép người khác:

a. truy cập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng khác hoặc khách truy cập Trang web vì bất kỳ lý do gì;

b. sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung Trang web liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

c. sao chép, phân phối lại, xuất bản, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập mã nguồn để tạo các tác phẩm phái sinh của mã nguồn hoặc cách khác;

d. để thu thập hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web hoặc sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin, công cụ quét hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, tự động hoặc bằng cách khác, để truy cập Trang web;

e. tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào về Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;

f. phân phối bất kỳ loại vi-rút mã độc hại, phần mềm gián điệp, trojan, sâu, spybot, keylogger hoặc bất kỳ dạng phần mềm độc hại nào khác, phần mềm nhỏ giọt, bom logic, tệp ẩn, khóa, đồng hồ, tính năng bảo vệ bản sao, tham chiếu số sê-ri CPU hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có mục đích tương tự Trang web hoặc Dịch vụ hoặc tải lên bất kỳ tệp tải lên nào được thiết kế nhằm gây hại cho Trang web, Dịch vụ hoặc người dùng hay khách truy cập Trang web hoặc người dùng Dịch vụ;

g. không sửa đổi, cho thuê, sao chép, phân phối, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung Trang web, Thương hiệu hoặc Nội dung Người dùng nào;

h. cung cấp phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua mạng máy tính hoặc cách khác;

3. Cam kết và đại diện

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đại diện, bảo đảm và khẳng định:

a. Bạn thuộc Độ tuổi hợp pháp;

b. Bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích phi thương mại và với tư cách cá nhân;

c. Bạn đã xác minh và xác định rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho bạn và bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hay bất kỳ tài liệu và thông tin nào có trong đó, liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. hoạt động;

d. Bạn phải sử dụng Trang web và Dịch vụ theo đúng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, được sửa đổi tùy từng thời điểm;

e. Bạn sẽ không sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào có trên Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật nhập khẩu, xuất khẩu, bản quyền và nhãn hiệu);

f. Không mạo danh bất kỳ cá nhân, cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài chính bạn;

Nếu Bạn đang sử dụng Trang web thay mặt cho một tổ chức, công ty hoặc tổ chức, bạn phải bảo đảm rằng bạn: (i) được ủy quyền với tư cách là đại diện hoặc đại lý với đủ thẩm quyền để ràng buộc Tổ chức đăng ký đó với Thỏa thuận; (ii) đã đọc Thỏa thuận; (iii) hiểu các Thỏa thuận này và (iv) đồng ý với các Thỏa thuận này thay mặt cho Tổ chức đăng ký đó.

4. Nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc nội dung khác do doanh nghiệp TDTC điều hành. Các liên kết như vậy được cung cấp chỉ để bạn tham khảo. Bạn đồng ý rằng: không bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về Nội dung của bên thứ ba. Siêu liên kết từ Trang web này đến Nội dung của bên thứ ba, không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận Nội dung của bên thứ ba đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định mức độ mà bạn có thể sử dụng bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và bạn phải tự chịu rủi ro khi làm vậy.

Chúng tôi không xác nhận cũng như không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tuyên bố nào đối với Nội dung của bên thứ ba.

5. Điều khoản dịch vụ cổng game

Trang web và cổng game TDTC chỉ cung cấp thông tin cho mục đích giải trí và thông tin cá nhân, có thể chứa các tham chiếu, liên kết hoặc quảng cáo Nội dung của bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ cờ bạc.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn hiểu rằng các luật liên quan đến trò chơi và cờ bạc trực tuyến khác nhau trên toàn thế giới và bạn có nghĩa vụ duy nhất là đảm bảo rằng bạn tuân thủ đầy đủ mọi luật, quy định hoặc chỉ thị, áp dụng cho quốc gia nơi bạn sinh sống liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Dịch vụ trò chơi. Khả năng truy cập vào Trang web không nhất thiết có nghĩa là Trang web, Dịch vụ, Nội dung Trang web, Dịch vụ trò chơi và/hoặc các hoạt động thông qua Trang web là hợp pháp theo luật, quy định hoặc chỉ thị áp dụng cho quốc gia bạn đang sinh sống. .

Bạn đồng ý và xác nhận các điều kiện sau trước khi chơi tại cổng game:

a. Bạn sống ở khu vực coi các dịch vụ cổng game là hợp pháp;

b. Bạn trên 18 tuổi

c. Bạn đã đánh giá các luật, quy định và chỉ thị liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ trò chơi

d. Sử dụng thông tin có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ có thể dẫn đến việc mất tiền đã đặt cược trên cổng game

f. bạn hoàn toàn nhận thức được rằng có nguy cơ mất tiền khi chơi tại cổng game TDTC và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào như vậy; Và

g. việc sử dụng Dịch vụ trò chơi là tùy theo lựa chọn, quyết định và rủi ro . Liên quan đến tổn thất cờ bạc, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty, các chi nhánh, người cấp phép hoặc giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên.